ร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดชลประทาน บ้านหัวฝาย อ.แม่สอด จ.แม่สอด

กิจกรรมสมาคมช่างทองไทย  ส Continue Reading →