โครงการอบรมครูช่าง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

1.ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมครู Continue Reading →

บรรยาย “แนวโน้มตลาดสินค้าแฟชั่นในอาเซียน(เครื่องประดับ)

1.ชื่อกิจกรรม : บรรยาย “ Continue Reading →

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-สมาคมช่างทองไทย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมื Continue Reading →