โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตและสมาคมช่างทองไทย

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตและสมาคมช่างทองไทย

ชื่อกิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตและสมาคมช่างทองไทย
วันที่ : 22 ธันวาคม 2562
เวลา : 9.00-16.00น.
สถานที่ : ห้อง 19-1713 ชั้น 17 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องค์กรที่ร่วมงาน : วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตและครูช่างสมาคมฯ เพื่อให้ความรู้กับศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งครูช่างเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สาขา ดังนี้

  1. ช่างเจียระไนพลอย โดย อ.นิวัฒน์ ศรีสุรินทร์
  2. นักออกแบบโดย อ.สุริยะ พิมแสนนิล
  3. ช่างแกะแว๊ก โดย อ.ธนกฤต เผ่าเวียงคำ
  4. ช่างขึ้นรูปตัวเรือน โดย อ.บุญสิน พรหมมุสิก
  5. ช่างหล่อ โดย อ.ไชยวัฒน์ เพ็ญศรี
  6. ช่างฝังอัญมณี โดย อ.สุเมธ มากเพ็ง
  7. ช่างขัดชุบ โดย อ.รุ่งอรุณ สุวรรณชาโต

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.