โครงการอบรมครูช่าง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

1.ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมครูช่าง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน2.วันที่ : 9-10 กุมภาพันธ์ 25623.เวลา : 9.00-17.00น.4.สถานที่ : The Velo Hotel อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว5.รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย เข้าร่วมโครงการอบรมครูช่างเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ (มศว.)กิจกรรมครั้งนี้ เป็น โครงการต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็ฯครั้งที่ 2 ภาพรวมความสำเร็จ คือการนำครูช่าง ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความรู้ กับนักศึกษา เพื่อทำ Work Shop ร่วมกันทั้งนี้ ทางคณะมศว. ได้นำชม ปราสาทหินสด๊กก๊กธม เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของไทย-เขมร และเข้าชมกลุ่มเครื่องเงินถมดำปราศจากตะกั่ว ที่อ.วัฒนานคร อีกด้วย

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.