เข้าพบ ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ปี 2561

1.ชื่อกิจกรรม: เข้าพบผอ.สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน2.วันที่ 27 ธันวาคม 25613.เวลา 13.00-15.30น.4.สถานที่: อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน5.รายละเอียด: คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย เข้าพบนางวรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อประชุมหารือ แนวทางปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และการดำเนินการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมช่างทองไทย ในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้1.นายบุญเลิศ สิรภัทรวณิช นายกสมาคม2.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ อุปนายก13.นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท อุปนายก24.นายมงคล มณีสินธพ อุปนายก45.นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ นายทะเบียน6.นางสาวขวัญกัญญฉัตร เจริญสุขศิริภาธร ปฏิคมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับท่านผอ.วรรรณี โกมลกวิน และมอบของที่ระลึกให้ คุณอุษา ศิริสนธิวรรธน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ อาจารย์ดรณ์ สุทธิภิบาล จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่…

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.