เข้าพบผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

1.ชื่อกิจกรรม : เข้าพบผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
2.วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562
3.เวลา : 10.00-12.00น.
4.สถานที่ : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
5.รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย
1.นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคม
2.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ อุปนายก1
3.นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการสมาคม
4.นางสาวรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต
เข้าพบ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่..

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.