หลักสูตรช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน วิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ : 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน

องค์กรที่ร่วมงาน : วิทยาลัยชุมชนตาก

วันที่ ; 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2560

เวลา : 9.00-16.00น.

สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

รายละเอียด:

สมาคมช่างทองไทยร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนตาก ในการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน จำนวน 60 ชั่วโมง โดยอาจารย์ประดิษฐ เรืองสุวรรรณ เป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอน ให้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องประดับอัญมณีและประชาชนที่สนใจ จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น.จำนวน 10วันๆละ 6ชั่วโมง ณ ศูนย์การเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.