ร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดชลประทาน บ้านหัวฝาย อ.แม่สอด จ.แม่สอด

กิจกรรมสมาคมช่างทองไทย  สมาคมช่างทองไทยร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดชลประทาน บ้านหัวฝาย อ.แม่สอด จ.แม่สอด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.