ร่วมชมนิทรรศการ 23 มิ.ย. 2561

ชื่อกิจกรรม: ร่วมชมนิทรรศการ
องค์กรที่ร่วมงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา , ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ , กรมส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ กระทรวงพาณิชย์ , บริษัทเอเชีย ไลฟ์ มีเดีย (ไทยแลนด์)จำกัด และ คณะสื่อมวลชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
เวลา : 10.00-17.00น.
สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

รายละเอียด : คณะกรรมการสมาคมช่างทองไทยร่วมกับผู้อำนวยการกรมส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ น.ส.นภาจรีย์ แววรัตน์ และทีมงานบริษัทเอเชีย ไลฟ์ มีเดีย (ไทยแลนด์)จำกัด และสื่อมวลชน เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

เวลา 10.00น.โดยการนำชมและบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยนางศริสา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

เวลา 11.00น.ทีมสื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการเครื่องประดับงานศิลป์เพื่อแผ่นดินไทย สัมภาษณ์ครูช่างสมาคมช่างทองไทย เพื่อนำเสนอบทบาทของครูช่าง บรมครูช่าง และการสาธิตงานของครูช่าง ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่62 ระหว่างวันที่ 7-11กันยายน 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

เวลา 14.00น.เข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยการนำชมและบรรยายของ นายขนก ลิมปิพิชัย ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ และนำบรรยายดังนี้

1.หอศิลปาชีพ จัดแสดงนิทรรศการคู่พระบารมี

2.หอสุพรรณพัสต์ จัดแสดงเครื่องเงิน เครื่องทอง เส้นทางสายทอ

3.หอเกียรติยศ จัดแสดงประวัติครูช่าง ครูศิลป์ ชิ้นงานของทายาทรุ่นต่อรุน

4.หอนวัตศิลป์ จัดแสดงงานร่วมสมัย งานพัมนาต่อยอด

5.หอโขน จัดแสดงนิทรรศการโขน….จบการนำบรรยายเวลา 17.00น.

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.