ร่วมงานแถลงข่าว Bangkok Gems and Jewelry Fairs#63

1.ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานแถลงข่าว Bangkok Gems and Jewelry Fairs#63
2.วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562
3.เวลา : 14.00-15.30น.
4.สถานที่ : โรงแรม W Hotel Bangkok
5.รายละเอียด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแถลงข่าว งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 63 ณ โรงแรม W Hotel Bangkok โดยมี นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน
ทั้งนี้ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย และนายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ นางสาวรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต เหรัญญิก ได้เข้าร่วมงาน….

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.