ผ่านการตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างทองไทย 

การตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมช่างทองไทย

เมื่อวันที่ 15/11/59 โดยทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งอัตราค่าทดสอบฝีมือแรงงาน เป็น 1500 บาท ทั้ง 3 ระดับ ศูนย์ทดสอบสมาคมช่างทองไทยเปิดทดสอบ 2 สาขา ด้วยกันดังนี้คือ 

1.สาขาช่างเครื่องประดับ(ประดับอัญมณี) 

2.สาขาช่างเครื่องประดับ(รูปพรรณ) 

โดยมีค่าทดสอบ 1500 บาท เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่มาทดสอบ จึงมั่นใจได้ว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างทองไทย ได้มาตรฐานจริงๆ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.