บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก

ชื่อกิจกรรม : สมาคมช่างทองไทย ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
องค์กรที่ร่วมประสานงานด้วย :  สมาคมช่างทองไทย ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก

วันที่ : 8 เมษายน 2560
เวลา : 16.00น.
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทรารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

รายละเอียด :
สมาคมช่างทองไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

รายชื่อตัวแทนสมาคมที่เข้าร่วม
ตัวแทนสมาคมช่างทองไทย นำโดย คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคม พร้อมคณะ และ ตัวแทนวิทยาลัยชุมชนตาก นำโดย นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก พร้อมด้วยคณะ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.