บรรยาย “แนวโน้มตลาดสินค้าแฟชั่นในอาเซียน(เครื่องประดับ)

1.ชื่อกิจกรรม : บรรยาย “แนวโน้มตลาดสินค้าแฟชั่นในอาเซียน(เครื่องประดับ)
2.วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
3.เวลา : 9.00-16.30น.
4.สถานที่ : โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
5.รายละเอียด : นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย ได้เป็นตัวแทน ท่านผอ.นภาจรีย์ แววรัตน์ ผอ.กลุ่มงานสินคาไลฟ์สไตส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 กพ.62 ณ ห้องไพลิน โรงแรมเทวราช จ.น่าน
บรรยายหัวข้อ ” แนวโน้มตลาดสินค้าแฟชั่นในอาเซียน (เครื่องประดับ)

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.