นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ
ครูช่าง ทองรูปพรรณ และตัวเรือนเครื่องประดับ
ภูมิลำเนาเดิม : จังหวัดปทุมธานี

ประดิษฐ-สอนช่าง-2

ประวัติการทำงาน
ปี 2511 ฝึกงานขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ แหล่งเครื่องประดับบ้านหม้อในอดีต
ปี 2515 – 2517 รับราชการทหาร 2 ปี
ปี 2517 – 2528 รับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ในบริเวณ ถ.สุรวงศ์ ถ.สาทรใต้ และ ถ.สีลม
ปี 2529 เป็นนายช่างใหญ่ด้านตัวเรือนเครื่องประดับทอง บริษัท จีพีซี ครีเอชั่น จำกัด (บางพลัด)
ปี 2536 ถึง 2558 เป็นนายช่างใหญ่ด้านตัวเรือนเครื่องประดับทอง บริษัท เมียนเต้ก จิวเวอรี่เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประดิษฐ-สอนช่าง

ประสบการณ์งานวิชาการ
– อาจารย์ผู้ฝึกสอน หลักสูตรการขึ้นรูปพรรณเครื่องประดับ (โรงเรียนฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ)
– หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  กรุงเทพมหานคร)
– กรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ครูผู้อบรมก่อนการทดสอบ

บทบาททางสังคม
– อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน)
– กรรมการรับรองหลักสูตร ปวช. (กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง)
– กรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย
– อุปนายกสมาคมช่างทองไทย
– กรรมการชมรมวิชาชีพช่างจิวเวลรี่ไทย

ประดิษฐ-สอนช่าง-3

One Reply to “นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ”

  1. pui

    ไม่ทราบว่าจะขอติดต่อครูช่างผ่านช่องทางได้บ้างคะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

    Reply

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.