ธนกฤต เผ่าเวียงคำ

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ
เกิดปี 2500

การศึกษา
2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ช่างทองหลวง)

ประวัติการทำงาน
2511 เริ่มที่ร้านทองตู้แดง ห้างทองศรีสุพรรณ
2522-2553 ทำงานที่ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟตตอรี่ จำกัด เริ่มต้นทำงานตำแหน่งช่างทั่วไปสาขาช่างขึ้นตัวเรือนรูปพรรณ จนเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบรับคำสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนการส่งออก
2554 เปิดกิจการของตัวเอง และเป็นวิทยากรการอบรมด้านงานเครื่องประดับ

งานทางสังคมและวิชาการ
1. เป็นคณะกรรมการ บริหารสมาคมช่างทองไทย ในตำแหน่งวิชาการ
2. อนุกรรมการมาตรฐานแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน
3. ตัวแทนจากสมาคมช่างทองไทย เป็นกรรมการการปรับแก้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. กรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ช่างทองหลวง)
5. อาจารย์พิเศษ มศว. รับผิดชอบสอนนักศึกษา ในการขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ขั้นพื้นฐาน
6. วิทยากรพิเศษ สอนการทำแว๊กซ์พื้นฐานให้กับผู้ประการ
7. วิทยากรพิเศษ รับผิดชอบสอนชาวบ้าน จ.สระแก้วผลิตเครื่องประดับ สลักดุน ลงถมโดยใช้ยาถมไร้สารตะกั่ว
8. ผู้ริเริ่ม และประสานงาน เรื่องการจัดทำหลักสูตรของสมาคมช่างทองไทย ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
9. เป็นผู้ร่วมร่างมาตรฐานงานแกะแว๊กซ์ 4 ระดับ ร่วมกับ มศว. มาตรฐานงานทดสอบฝีมือแห่งชาติ ให้สภาอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานแห่งชาติ

 

2 Replies to “ธนกฤต เผ่าเวียงคำ”

  1. Aung Kaung Myat

    To whom it may concern,

    My name is Aung Kaung Myat,director of Eternal weint seen gold and jewelry shop in Myanmar. Our family retail jewelry business was established since 1958 and currently operating six shops around Myanmar. We would like to visit your goldsmith association in order to find talented Thai jewelry goldsmiths for our factory and production. If you can guide me suitable persons, we are very keen to invite them to Myanmar. I am looking forward to your reply. Thank you!

    Reply

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.