ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-สมาคมช่างทองไทย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมช่างทองไทย ครั้งที่3/2560
องค์กรที่ร่วมงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วันที่: 24-25 พฤศจิกายน 2560
เวลา: 9.00-16.00น.
สถานที่: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างทองไทย

รายละเอียด:
สมาคมช่างทองไทยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมช่างทองไทย โดยเปิดทดสอบฯ 2 สาขาดังนี้
1.สาขาช่างเครื่องประดับ(รูปพรรณ) ระดับ1
2.สาขาช่างเครื่องประดับ(ประดับอัญมณี) ระดับ 1
โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯดังนี้

1.สาขาช่างเครื่องประดับ(รูปพรรณ) ระดับ1 จำนวน 4 คน
1.1 นายกำพล คงฉลวยวนา
1.2นายธนโชติ โก้กระโทก
1.3นายพีรวัฒน์ ธรรมโน
1.4นายอภินันท์ รัตนพรมราช

2.สาขาช่างเครื่องประดับ(ประดับอัญมณี) ระดับ1 จำนวน 2คน
2.1นายอภิสิทธิ์ บุญภักดี
2.2น.ส.กุสุมาลย์ งาสุ้ย

และมีอาจารย์ผู้คุมสอบดังนี้
1.นายองอาจ เรืองเจริญ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (วัดธาตุทอง)
2.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ทดสอบฯ
3.นายอนุรัตน์ เขมานิฎฐาไท ผู็เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาช่างประดับอัญมณี
กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561
 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.