งานสัมมนา “Together is Power 2020”

1.ชื่อกิจกรรม : งานสัมมนา “Together is Power 2020”
2.วันที่ : วันศุกร์ที่ ที่ 18 กันยายน 2563
3.เวลา : 12.00 น.
4.สถานที่ : ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น23 โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
5.องค์กรที่ร่วมงาน : กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
6.รายละเอียด : นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการสมาคม เข้าร่วมงานสัมมนาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563
ประธานในพิธี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.