งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

1.ชื่อกิจกรรม: งานวันเด็กแห่งชาติ
2.วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
3.เวลา : 07.00-12.30น.
4.สถานที่ : ตลาดวีด้า นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส
5.รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ ชมรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี การจัดงานเป็นอย่างคึกคัก มีน้องๆเด็กๆ เยาวชน เข้าร่วมทำกิจกรรมกันอย่างมากมาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน ผ่านบัญชีสมาคมช่างทองไทย จำนวน 10,500 บาท เพื่อร่วมทำกิจกรรมวันเด็ก ทางคณะผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้นำเงินบริจาคของท่านไปซื้อสิ่งของและอาหารต่างๆ ร่วมทำบุญเนื่องในวันเด็กวันชาติ
ทั้งนี้ คุณกิตติ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานชมรมอัญธานี ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯที่ได้ร่วมงาน และหวังว่าสมาคมฯจะร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในครั้งต่อๆไป

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.