งานพบปะ สังสรรค์ สานสัมพันธ์ ช่างทองไทย 2561

งานพบปะ สังสรรค์ สานสัมพันธ์ ช่างทองไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากช่าง  และผู้ประกอบการ ทั้งจากในนิคมอุตสาหกรรม และสมาชิก โดย สมาคมช่างทองไทย จัดงาน พบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ ช่างทองไทย ในงานมีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ร่วมกัน 4 ฝ่าย เพื่อพัฒนาช่าง และงานฝีมือช่างไทย ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. สมาคมช่างทองไทย โดย นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคม

2. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โดย นายสุทธิพงษ์ ดำรงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.จี.เอส.จำกัด( มหาชน)

3. ชมรมอัญธานี โดย นายกิตติ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานชมรมอัญธานี 

4. ชมรมช่างเครื่องประดับอัญมณีไทย โดย นายเศวต สมิทธาภิรดี ประธานชมรมช่างเครื่องประดับอัญมณีไทย

ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่เป็นผู้ดำเนินรายการช่วง Dinner Talk : Future of Gems & Jewelry Industry 

ทางสมาคมช่างทองไทย คณะผู้บริหารและกรรมการ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่น สร้างความประทับใจกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาวงการช่างฝีมือไทย และเครื่องประดับให้รุดหน้าต่อไป

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.