คณะจาก คำพูวง ประเทศลาว เยือน สมาคมช่างทองไทย (อย่างไม่เป็นทางการ)

1.ชื่อกิจกรรม : คณะจาก คำพูวง ประเทศลาว เยือน สมาคมช่างทองไทย (อย่างไม่เป็นทางการ)
2.วันที่ : 21 มกราคม 2562
3.เวลา : 10.00-12.00น.
4.สถานที่ : ร้านอาหารสวนพุฒ นครปฐม
5.รายละเอียด: บริษัท คำพูวง ประเทศลาว นำโดย นายจันทะวงศ์ พะมีสิด และนายธนาวิทย์ จำนงค์ ขอเข้าพบนายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารดังนี้
1.นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท อุปนายก2
2.นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ
พร้อมด้วย อาจารย์อาทร จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษา หารือ ในเรื่องของการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และการแลกเปลียนความรู้ ด้านการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันต่อไป
คณะจากคำพูวง ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสมาเยือนในครั้งนี้อีกด้วย

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.