การประชุมคณะ อ.กรอ.อศ.

1.ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะ อ.กรอ.อศ.
2.วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
3.เวลา : 09.30 น.
4.สถานที่ : ห้องไพลิน โรงแรมเดะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท นครปฐม
5.องค์กรที่ร่วมงาน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
6.รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย ในฐานะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไพลิน โรงแรมเดะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท นครปฐม

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.