การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) ครั้งที่1/2560

ชื่อกิจกรรม: การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) ครั้งที่1/2560  

องค์กรที่ร่วมงาน:กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-14.00น. 

สถานที่:กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

รายละเอียด: สมาคมช่างทองไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ)ครั้งที่1/2560 และในวันนี้ทางวิทยาลัยช่างทองหลวง ได้มีพิธีเปิดห้องเรียนรู้การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี(ห้องคุณเบอร์นาร์ด)

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.